Saata printerisse

Võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 18.02.2015. Seadus jõustub 01.10.2015.

Seaduste muudatustega sätestatakse tarbijalt nõutavate sissenõudmiskulude suurusele konkreetsed ülempiirid ja täpsustatakse tarbijalt nõutava viivise regulatsiooni.

Tarbijakaitseamet saab hakata teostama järelevalvet eelkõige tüüptingimustes sisalduvate sissenõudmiskulude kokkulepete üle ning teha ettekirjutuse sissenõudmiskulude regulatsiooni rikkumise korral.