Saata printerisse

Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse ning Eesti Arengufondi seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 11.02.2015. Seadus jõustus 14.03.2015.

Seadus näeb ette ettevõtluse toetamise liikide (omakapitali investeeringud investeerimisfondide kaudu) mitmekesistamise, parandades seeläbi ettevõtjate rahastamisvõimalusi.

Muudatus aitab kaasa finantsturgude tasakaalustatud arengule.