Saata printerisse

Riigilõivuseadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 10.12.2014. Seadus jõustus 1.01.2015, osaliselt jõustub 1.01.2018.

Uus seadus lihtsustab riigilõivude tasumist ja haldamist. Seadus korrigeerib kõiki riigilõivumäärasid, mistõttu oli vajalik uue seaduse kehtestamine.

Euro kasutusele võtmisel arvutati riigilõivumäärad ümber sendi täpsusega ja valdav osa uues seaduses tehtud muudatustest on seotud ümardamisega. Riigilõivumäärade kehtestamisel võeti aluseks erinevatest suurusjärkudest lähtuvad kriteeriumid. Väiksem kui 1-eurone riigilõivumäär on 5 sendi täpsusega, välja arvatud väiksem kui 5-sendine riigilõivumäär. Alates 1-eurosest riigilõivumäärast on see 1 euro täpsusega. Alates 100-eurosest riigilõivumäärast on 5 euro täpsusega ja alates 1000-eurosest riigilõivumäärast 10 euro täpsusega.

Ühe muudatusena võib välja tuua ka selle, et põlvnemise tuvastamine muutub taotlejale odavamaks ja mugavamaks. Senise korra kohaselt tuleb põlvnemise tuvastamise hagilt tasuda riigilõivu 300 eurot. Seadus muudab põlvnemise tuvastamise hagi esitamise riigilõivuvabaks, kui põlvnemise tuvastamist nõutakse koos elatisega. Kui põlvnemise tuvastamist nõutakse ilma elatist nõudmata, siis on riigilõivumääraks hagi esitamisel 40 eurot.