Saata printerisse

Tulevast aastast muutuvad maksud pärandvara võõrandamisel

Kui selle aasta lõpuni on pärijal õigus pärandvara võõrandamisel maha arvata nii võõrandamisega seotud kui ka pärandaja poolt vara soetamisel tehtud kulud, siis alates uuest aastast on seadust selles osas muudetud ning pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud.

Selle aasta 12. veebruari Riigikohtu lahend muutis kardinaalselt pärandvara müügilt saadud tulu maksustamispõhimõtet ehk pärijal tekkis õigus maksustatavat tulu lisaks vähendada pärandaja poolt varale tehtud soetamismaksumuse ulatuses, märgib LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Alates uuest aastast seadus selles osas muutub ning pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud.