Saata printerisse

Tulevast aastast muutub TSD deklaratsioon

2015. aastast hakkab kehtima uuel vormil TSD deklaratsioon. Uue vormi aluseks olevad tulumaksuseaduse muudatused võeti Riigikogus vastu 1. juulil 2014. aastal.

Uuel vormil deklareeritakse 2015. aasta jaanuaris tehtud väljamaksed ja vorm tuleb esimest korda esitada 10. veebruariks 2015. aastal.

Suurimad muudatused seni kehtiva vormiga on lisadel 1 ja 2, kus maksusummasid hakkab maksumaksja asemel arvutama Maksu- ja Tolliamet. Seetõttu lisanduvad deklaratsioonile mitmed väljamakseliigid ning kord väljamakstud summade tagastamise/tasaarvestamise deklareerimine hakkab toimuma eraldi tabelis 1b.

Lisale 2 koondatakse kõik mitteresidentidele, nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed.
Lisade 1 ja 2 uute ja seni kehtinud väljamakseliikide võrdluse leiate TSD2015 tehniliste spetsifikatsioonide lehelt üldiste dokumentide tabelist.
Lisal 3 hakkab toimuma mitteresidendi püsiva tegevuskoha maksuarvestus.
Lisadel 4 ja 5 põhimõttelisi muudatusi ei ole.
Ka lisa 6 jääb suures osas samaks, vaid püsiva tegevuskoha maksustamist puudutanud osa on viidud üle lisale 3.

Muutub lisa 7 ülesehitus ning lisale 7 on liidetud ka INF11 andmed. Samuti lisanduvad täiendavad väljad ühinemisel ja jagunemisel üleantud/saadud õiguste deklareerimiseks. Kasumi jagamisel maksuvabastust andvad õigused tuleb 2015. aastast alates deklareerida saamisel, mitte enam kasumi väljamaksmisel. INF11 iseseisva deklaratsioonina kaob ära.
Alles jääb INF1, kus põhimõttelisi muudatusi pole.

Muutub ka INF14 deklaratsioon, kus tuleb hakata lisaks isikliku sõiduauto hüvitistele esitama andmeid ka töötajate tasemekoolituskulude kohta. Uuel vormil INF14 esitatakse 2015. aasta kohta esimest korda 1. veebruaril 2016.
Uuendusena tuleb juurde (rippmenüüst valitava) põhjenduse märkimine juba esitatud deklaratsiooni TSD muutmisel.
TSD uue rakenduse loob Maksu- ja Tolliamet tänapäevaseid infotehnoloogilisi võimalusi arvesse võttes, et deklaratsiooni esitamine oleks võimalikult mugav ja lihtne.

Deklaratsiooni saab esitada e-maksuametis/e-tollis kas käsitsi sisestades või failist laadidest. Deklaratsiooni saab laadida xml-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Samuti on võimalik lisasid 1 ja 2 ning vormi INF1 laadida ka csv-failist pärast deklaratsiooni moodustamist.

Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada X-tee kaudu, liidestades raamatupidamisprogrammi e-maksuameti/e-tolliga.