Saata printerisse

Vahendlik maksudest hoidumine ja ühingu vara omastamine ainuosaniku poolt

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222576434

Riigikohtu 05.12.2014 lahend nr 3-1-1-52-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Süüdistatav oli osaühingu ainuosanik ja ainuke juhatuse liige. Süüdistuse kohaselt lasi ta raamatupidajal maksudeklaratsioonides näidata ühingu poolt tasutud sisendkäibemaksu tegelikust suuremana ja nõudis selle siis riigilt tagasi. Lisaks süüdistati sama isikut selles, et ta kandis osaühingule kuuluva raha kaassüüdistatavale kuuluvate äriühingute arvele, pannes sellega toime ühingu vara omastamise. Kaassüüdistatavat süüdistati omastamisele kaasaaitamises.

Kohtu seisukohad

  1. Süüdistuses esitatu, mille kohaselt süüdistatav pani teo toime raamatupidaja kaudu, annab kohtule aluse otsuses tuvastada, kuidas süüdistusaktis kirjeldatud tõendamiseseme asjaolud endast vahendlikku täideviimist kujutavad.
  2. Osaühingu ainuosaniku süüditunnistamine ühingu vara omastamises ei ole võimalik.
  3. Süüdistatava osalisel õigeksmõistmisel jääb riigi kanda menetluskulu, mis on tekkinud seoses süüdistuse selle osa menetlemisega, milles isik õigeks mõistetakse.

Riigikohus rahuldas kassatsioonid osaliselt, saatis maksukelmuse süüdistuses õigeks mõistmise osas kriminaalasja maakohtule uueks arutamiseks ning mõistis süüdistatavad kelmuses õigeks.