Saata printerisse

Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 12.11.2014. Seadus jõustub 1.01.2015.

Seadusega muudetakse loominguliste töötajatega töölepingute sõlmimist puudutavaid regulatsioone.

Muudatuse kohaselt võib loomingulise töötajaga sõlmida tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks, kui seda õigustab tema loomingulise töö eripära. Seadus kaotab erisuse, mille kohaselt loomingulise töötajaga sõlmitud tähtajaliste töölepingute järjestikusel sõlmimisel või pikendamisel ei muutunud töösuhe tähtajatuks.

Erandina ei muutu töösuhe tähtajatuks etendusasutuse loomingulise juhiga tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise või pikendamise korral.