Saata printerisse

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.11.2014. Seadus jõustub 1.01.2015.

Seadusega luuakse lisaks vajaduspõhisele õppetoetusele vajaduspõhine eritoetuste fond üliõpilastele, kelle pere majanduslik olukord on ootamatult halvenenud.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlusi hakkavad menetlema ülikoolid, sest neil on võimalik küsida üliõpilaselt lisadokumente. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel võetakse praegu aluseks perekonna eelmise kalendriaasta maksuandmed.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud üliõpilastele, kelle sissetulek ületas registriandmete järgi vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel sissetuleku ülempiiri, kuid kelle majanduslik olukord on ootamatult halvenenud. 135-eurost eritoetust on võimalik taotleda kord semestri jooksul.

Samuti saavad seaduse muudatuse tulemusel taotleda vajaduspõhist õppetoetust kõik täiskoormusel õppivad tudengid, kes on täitnud õppekava 75% ulatuses, senise 100% asemel.