Saata printerisse

Sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

 

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 19.11.2014. Seadus jõustub 1.09.2015.

Seadusega täienevad doktorantide sotsiaalsed garantiid vanemahüvitise ja pensionikindlustuse osas järgmise aasta 1. septembrist. Samas tõuseb doktoranditoetus järgmise aasta 1. jaanuarist 10% võrra ehk 422 euroni kuus.

Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse kohaselt hakkab riik maksma doktoranditoetuse pealt sotsiaalmaksu, mille tulemusel hakatakse doktoranditoetust arvesse võtma vanemahüvitise ja pensionistaaži arvestamisel.

Ravikindlustuse seadust täpsustatakse tulenevalt sotsiaalmaksuseaduse muudatusest, et vältida olukorda, mil riik tagab ravikindlustuskaitse doktoranditoetust saavatele doktorantidele nii toetuse pealt sotsiaalmaksu makstes kui ka ravikindlustuse eelarve kaudu.