Saata printerisse

2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogus vastu 03.12.2014. Seadus jõustus 14.12.2014.

Seadusega tehakse riigieelarve sisesed muudatused, võttes arvesse, et 2014. aasta riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel ja osa rahastamisvajadusi on muutunud.

2014. aasta igakuised majanduse ja riigieelarve täitmise ülevaated on kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehel.