Saata printerisse

Kooseluseadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus jõustub 01.01.2016.

Seaduse eesmärgiks on anda mitteabielulises kooselus elavatele inimestele võimalus oma kooselu registreerida ning reguleerida omavahelisi õigussuhteid, samuti õigussuhteid kolmandate isikutega.

Seaduse reguleerimisalasse kuuluvad kooselulepingu sõlmimise kord, registreeritud elukaaslaste õigused ja kohustused ning kooselulepingu lõppemise alused. Kooselulepingu tõestab notar. Leping ja koos sellega valitud varasuhe kantakse registrisse. Seadus võimaldab ka samasoolistel paaridel oma kooselu registreerida.