Saata printerisse

Mõjuval põhjusel saab käibedeklaratsiooni lisa esitamist edasi lükata

Käibemaksukohustuslastel on alates juuli algusest võimalik Maksu- ja Tolliametile esitada põhjendatud taotlusi käibedeklaratsiooni lisa esitamise edasilükkamiseks poole aasta võrra. Vastav taotlus tuleb esitada maksuhaldurile hiljemalt 31.08.2014.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe sõnul aitab mõjuval põhjusel üleminekuperioodi võimaldamine tagada ettevõtetele paindliku ülemineku uuele süsteemile. „Mõjuvaks põhjuseks peame ennekõike seda, kui infotehnoloogiliste arenduste maht on suur või kui arendused nõuavad objektiivsetel põhjustel rohkem aega,″ märkis Veermäe.

Taotlusele tuleks lisada üleminekuperioodi vajalikkust kirjeldavaid dokumente ning maksuhaldur teeb taotluse kohta otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Otsustamisel võetakse arvesse ka raamatupidamistarkvara arendaja hinnangut muudatuste tähtajalise valmimise kohta. Arenduste tähtaegsest valmimisest oli juuli alguseks maksuhaldurile märku andnud 25 tarkvaraettevõtet.

Käibemaksudeklaratsiooni lisa rakendumisega hakati juulis tegema ka ettevõtete juhtidele ja raamatupidajatele suunatud koolitusi. Koolitused toimuvad üle Eesti nii eesti kui vene keeles. Koolituste toimumiskohtadeks on Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Jõhvi ja Rakvere.

Info esialgu planeeritud koolitustest on üleval Maksu- ja Tolliameti kodulehel. „Me jälgime koolituste täitumist ja kui näeme, et vaja on rohkem koolitusi, siis lisame neid jooksvalt juurde,″ selgitas Veermäe.

Ettevõtjad peavad hakkama alates 1. novembrist käibedeklaratsiooni lisal deklareerima arvete informatsiooni juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab kalendrikuus 1000 eurot. Esimene deklaratsioon tuleb käibemaksukohustuslasel esitada hiljemalt 22. detsembriks.

Käibedeklaratsiooni lisa esitamise eesmärk on käibemaksupettuste vähendamine ja konkurentsikeskkonna võrdsemaks muutmine. Kogutavad andmed võimaldavad oluliselt kiiremini ja täpsemalt teha kindlaks isikud, kellele maksuhaldur peaks pöörama kõrgendatud tähelepanu.