Saata printerisse

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

 
Seadus võeti Riigikogu vastu 11.06.2014. Seadus jõustus 01.07.2014.

Seadus näeb ette elektroonilise saatelehe kasutamise aktsiisikauba Eesti-sisesel veol, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaost.

 

Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES) võimaldab elektroonilise taotluse esitamist aktsiisi tagasisaamiseks, teise liikmesriiki lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba saatelehe esitamist ning aktsiisivaldkonna aruannete eeltäitmist saatelehtede andmetel.

 

Elektroonilise süsteemi kasutuselevõtt lihtsustab saatelehtede ja aruannete koostamist ja esitamist, vähendab paberikulu ning võimaldab paremat järelevalvet aktsiisikauba liikumise üle aktsiisi maksmise õigsuse kontrollimise eesmärgil. Lisaks täpsustab seadus aktsiisikauba mõõtmise reegleid.