Saata printerisse

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

 
Seadus võeti Riigikogu vastu 05.06.2014. Seadus jõustus 01.07.2014.

Seadus kõrvaldab 1. juulist kehtima hakanud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ja samuti kehtima hakkavas korrakaitseseaduses olevad ja seni veel mitte jõustunud ebatäpsused.

Muu hulgas täpsustatakse näiteks majandustegevuse kohaldamist advokaadi, pankrotihalduri, patendivoliniku, vandetõlgi ja audiitori kutsetegevuses ning vastutava spetsialisti mõistet ehitusalal. Samuti täpsustatakse näiteks tegevusloa taotlemist ja tegevuslubade kohustust erinevates valdkondades.

 

Tänavu 1. juulist hakkas kehtima 2011. aastal Riigikogus vastu võetud majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis reformib ettevõtete tegevuslubasid ja asendab senised majandustegevuse registreeringud. Kehtima hakkav seadus tunnistab kehtetuks majandustegevuse registri seaduse, majandustegevust hakatakse edaspidi piirama läbi ettevõtete tegevuslubade ja nende teavitamiskohutuse.