Saata printerisse

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogu vastu 12.06.2014. Seadus jõustus 30.06.2014.

Riigikogu ratifitseeris Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe, mis on alla kirjutatud 2014. aasta 11. aprillil Tallinnas.

 

Kokkuleppe alus on Ameerika Ühendriikide (edaspidi USA) maksukuulekuse seadus (inglise keeles Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), mille eesmärgiks on koguda teavet USA maksukohustuslaste kohta ja takistada maksude tasumisest kõrvalehoidumist.

 

Kokkuleppe kohaselt hakkab Maksu- ja Tolliamet üks kord aastas USA-le infot edastama. Kokkuleppe rakendamiseks töötab Rahandusministeerium välja maksuvaldkonnas rahvusvahelist halduskoostööd reguleeriva seaduse. Kokkuleppe sõlminud riikide finantsasutused loetakse seaduse nõudeid täitvateks.

 

Leppe sõlmimata jätnud riikide finantsasutusele võib USA rakendada USA päritolu maksetelt 30 protsendi kinnipidamist. Taolise kokkuleppe sõlmimist kavandavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Samasugust andmevahetust kavandatakse pikemas perspektiivis ka OECD ja Euroopa Liidu raames.