Saata printerisse

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

 Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogu vastu 19.06.2014. Seadus jõustub 01.09.2014.

Seadus korrastab töötajale isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstava hüvitise maksuvabastuse reegleid ja suurendab maksuvaba hüvitise piirmäära.

 

Isikliku sõiduauto kasutamisel ametiülesannete täitmiseks mõeldud hüvitise maksuvaba piirmäära tõstetakse varasemalt 256 eurolt 335 euroni kuus. Seda saab maksuvabalt maksta ainult arvestuse alusel 0,3 eurot/km.

 

Muudatuse kohaselt senist maksuvaba 64 eurot kuus ilma arvestust pidamata tulevikus enam maksta ei saa.