Saata printerisse

Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogu vastu 19.06.2014. Seadus jõustub 01.01.2015.

Seadusega suurendatakse alates 1. jaanuarist lapsetoetusi.

 

Muudatuse kohaselt on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta senise 19,18 euro asemel 45 eurot.

 

Samal ajal tõuseb kolmanda ja iga järgneva lapse toetus 100 euroni kuus ning vajaduspõhised peretoetused suurenevad ühe lapsega perele 45 euroni kuus, kahe ja enama lapsega perele 90 euroni kuus.

 

Perede toimetuleku parandamiseks muudetakse laste tarbimiskaal toimetulekutoetuse määramisel võrdseks perekonna esimese liikmega, mis tähendab, et lastega peredele makstav toimetulekutoetus suureneb.