Saata printerisse

Kogumispensionide seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogu vastu 30.06.2014. Seadus jõustus 21.07.2014.

Seaduse kohaselt tõuseb pensionide maksuvaba tulu määr praeguselt 210 eurolt 220 euroni kuus ehk 2520 eurolt 2640 euroni aastas ning keskmine vanaduspension hoitakse jätkuvalt tulumaksuvabana.

Samuti muudeti seadusega lapse vanema, vanema abikaasa, eestkostja või hooldaja täiendava pensionilisa arvutamist. Varem kehtinud seaduse kohaselt oleks hakatud ühe vanema, vanema abikaasa, eestkostja või peres hooldaja pensionile juurde arvutama täiendavat pensionilisa ühe aastahinde suuruses enne 2013. aastat sündinud lapse kasvatamise eest alates 1. jaanuarist 2015. Uus seadus näeb ette selle täiendava pensionilisa arvutamise alates 1. jaanuarist 2018.