Saata printerisse

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

 

Seadus võeti Riigikogu vastu 21.05.2014. Seadus jõustub 1.09.2014.

Seadus võimaldab Tööinspektsioonil kasutusele võtta kliendiportaali, mille abil saavad kliendid inspektsiooniga elektrooniliselt suhelda ja dokumente vahetada.

 

Seadusega muudetakse ka tööõnnetusest ja töötajale tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teatamise skeemi. Uue korra kohaselt hakkab edaspidi arsti asemel tööandjat tööõnnetusest ja tööõnnetuse tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest teavitama Tööinspektsioon.

 

Samuti võimaldab seadus luua uue ohutu tööelu andmekogu