Saata printerisse

Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti
Riigikogus vastu 1.07.2014. Seadus jõustus 1.08.2014.

Seaduse eesmärgiks on vähendada Maksu- ja Tolliameti halduskoormust ning tagastusnõuete kontrollimisega seotud riigi rahalist riski.

 

Maksukorralduse seaduses pikendatakse tagastusnõude kontrollimise esmast tähtaega seniselt 30-lt kalendripäevalt 60-le kalendripäevale. Pikem võimalik kontrolli periood rakendub kõigile tagastusnõuetele, sealhulgas enammakstud käibemaksu tagastamisele. Enammakstud käibemaksu tagastusnõude kontrollimise maksimaalset perioodi lühendatakse, et selle kogupikkus (koos esialgse tähtajaga kokku 120 kalendripäeva) jääks samaks.

 

Tagastusnõuete kontrollimisel ei muudetud Maksu- ja Tolliameti riskianalüüsi aluseid. Ka pärast muudatuste rakendamist täidab maksuhaldur enammakstud käibemaksu tagastusnõuetest 95% kuni nelja tööpäeva jooksul. Tagastusnõude täitmisel 60 kalendripäeva jooksul maksumaksja kasuks intressi ei arvestata.

 

Muudatuse kohaselt avaldab Maksu- ja Tolliamet edaspidi oma veebilehel maksukohustuslaste (v.a füüsiliste isikute) tasutud riiklike maksude, kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete summad ning lisaks eraldi tööjõumaksude summa.

Samuti sätestatakse, et üldjuhul ei tule revidendil enam koostada revisjoniakti, kui revisjoni käigus ei avastata maksukohustust muutvaid asjaolusid. Maksuhaldur koostab revisjoniakti maksukohustuslase taotlusel.

 

Lisaks ei arvestata muudatuse kohaselt pärandvaraga seotud maksuvõlalt pärandi vanemisest arvates intressi. Intressi arvestamine lõpeb pärandaja surma päeval.