Saata printerisse

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogus vastu 1.07.2014. Seadus jõustus osaliselt 1.08.2014, täielikult 1.01.2015.

Seadusega korrastatakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise põhimõtteid ja korda.

Samuti lahendatakse mõningad tulumaksuseaduse rakendamisel tekkinud küsimused ja probleemid. Teatud muudatused on vajalikud seoses 2015. aastast kehtestada kavandatavate uute deklaratsioonivormidega.

Seadusega suurendatakse maksuvaba tulu määra, määratletakse stipendiumi mõiste ja samuti millal, kellele ning mis ulatuses võib stipendiumi maksta.

Lisaks muudetakse Eesti Kultuurkapitali seadust, et tagada Kultuurkapitali makstavate toetuste tulumaksuvabastus. Muudatusega sätestatakse Kultuurkapitali nõukogule volitus kinnitada Kultuurkapitali makstavate preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused.