Saata printerisse

Keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 25.09.2013. Seadus jõustus 18.10.2013.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on viia keskkonnajärelevalve seadus andmekogude pidamise osas kooskõlla avaliku teabe seadusega ja luua regulatsioon, mis võimaldaks keskkonnakaitseinspektoril täita oma ülesandeid väljaspool tavalist tööaega, jättes kohaldamata keskkonnainspektori valveajale avalikus teenistuses sätestatud igapäevase ja iganädalase puhkeaja kasutamise võimaluse.

Muudatuse kohaselt kehtestab keskkonnaminister objekti kontrollimise andmekogu ja õiguserikkumiste andmekogu põhimäärused määrusega. Objekti kontrollimise andmekogu eesmärgiks on Keskkonnainspektsioonile seadusega pandud eesmärkide täitmiseks järelevalvemenetlusega seotud andmete ja kalalaevade sadamasse saabumise eelteadete töötlemine. Õiguserikkumiste andmekogu eesmärgiks on töödelda haldusmenetluse, väärteomenetluse ning kriminaalmenetlusega seotud andmeid.