Saata printerisse

Tänavu läheb 71 protsenti tulumaksust kohalikele omavalitsustele

Tänavuseks füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 1,016 miljardit eurot, millest 721 miljonit saavad kohalikud omavalitsused ja 295 miljonit keskvalitsus.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul arvatakse tihti, et suur osa inimeste makstavast tulumaksust läheb keskvalitsusele ja vaid väike osa jääb omavalitsuste eelarvesse. „Tegelikult läheb automaatselt omavalitsuste eelarvesse üle poole tulumaksust ehk 11,57 protsenti seal elavate inimeste teenitud tulust ning lisaks arvestatakse kõik maksuvabastused maha riigile jäävast osast,“ selgitas Kiisler.

Kui enne majanduskriisi oli omavalitsuse eelarvetesse laekuva tulumaksu osakaal palju väiksem, siis kriisi ajal tõusis see kuni 80 protsendini. Viimastel aastatel ja prognoosi järgi ka järgnevatel jääb see osakaal samasse suurusjärku tänavusega ehk 70 protsenti või pisut enam, märkis Siseministeerium.

Kui näiteks 2004., 2005. ja 2006. aastal laekus kohalikele omavalitsustele tulumaksu vastavalt 354, 406 ja 503 miljonit eurot, siis aastatel 2010, 2011 ja 2012 olid need summad vastavalt 585, 619 ja 665 miljonit eurot. Järgmisel, ülejärgmisel ning 2016. aastal laekub omavalitsustele tulumaksust eeldatavalt vastavalt 771, 822 ja 875 miljonit eurot.