Saata printerisse

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 12.06.2013. Seadus jõustub 1.01.2014.

Seaduse muudatuse eesmärk on laiendada kohustuste täitmise nõudest loobumist laenusaajatele, kelle lapsel on tuvastatud sügav puue.

Muudatuse kohaselt loobub krediidiasutus laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral laenusaajalt, samuti tema käendajatelt või pantijatelt, õppelaenulepingust tulenevate ja enne sügava puude tuvastamist tekkinud kohustuste täitmise nõudmisest laenule antud riigitagatise ulatuses.

Kohustuste täitmise nõudest loobumist kohaldatakse sügava puudega last pidevalt hooldava ühe vanema õppelaenu puhul.

Krediidiasutusel tekib õigus nõuda riigilt laenusaaja kohustuste täitmist riigitagatise ulatuses. Laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral loobub riik nõudeõigusest laenusaaja ja tema käendajate või pantija suhtes kogu riigi poolt krediidiasutusele tasutud summa ulatuses.