Saata printerisse

Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 22.05.2013. Seadus jõustus 1.07.2013.

Seaduse muudatuse eesmärk on lihtsustada mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ja turuleviimise nõudeid toitlustusasutustes, sätestades ettevõtjatele tunnustamise taotluse kohustuse asemele enne tegevuse alustamist teavitamiskohustuse. Samuti muudetakse esmakordse tunnustamise taotlemise, taotluse menetlemise ja järelevalve kohta käivaid sätteid.

Lisaks teistele muudatustele tasub riigilõivuseaduse muudatuse kohaselt mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, sealhulgas mesindusega, ning vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisega ning sööda esmatootmisega tegelev isik ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu, lähtudes kontrollitava maa suurusest või vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisala pindala suurusest. Muudatuse vajadus tuleneb asjaolust, et vesiviljeluse ja merevetikate tootmisega tegelevate isikute tegevus ei ole seotud maa-alaga, vaid veekeskkonnas asuva tootmisalaga.