Saata printerisse
 
TOIMETUSELT

Tulles vastu lugejate palvetele.... – esmapilgul võib tunduda, et tegemist on üsna klišeeliku väljendusega, mil on üsna vähe seost tegeliku eluga. Tavaelu aga näitab, et lugejate meilidest ja telefonikõnedest saavad mõnikord alguse kõige huvitavamad ja nõutud materjalid. Nii ka selle aasta esimeses Raamatupidamisuudised PLUSS-is leaiab muuhulgas sellist informatsiooni, mille vajalikkus selgus otsesest raamatupidajatega suhtlemisest.

Kas pensioniikka jõudnud töötajal tasub karta kingasaamist? Sellise küsimusega pöördus toimetusse üks murelik tellija, kes saab nüüd oma küsimusele ammendava vastuse vanemjurist Anastassia Stalmeisteri artiklist.

Ka avalduse näidis tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks on avaldamisel just sellepärast, et tellijad tunnevad sellest oma igapäevatöös puudust.

Päris kindlasti ei saanud me jätta tähelepanuta ka Raamatupidamise Toimkonna uuendatud juhendeid, mille rakendamine on teatavasti kohustuslik 01.01.2013 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta raamatupidamise aastaaruannete koostamisel. Peamised juhendite muudatused on toodud vandeaudiitor Stella Zdobnõhi koostatud tabelis.

Aasta algus tähendab automaatselt ka paljude seaduste ja kohtulahendite ilmumist Riigi Teatajas. Aktuaalsematega neist saate tutvuda ka selles e-ajakirja numbris.

Raamatupidamisuudised PLUSS jaanuarikuu number on tõestuseks sellele, et mõned küsimused leiavad varem või hiljem oma vastuse. Teinekord lihtsalt tuleb tõe jälile saamiseks natuke rohkem vaeva näha.

Lõpetuseks heameelega teatame, et projekti „Vis-a-Vis“ raames vastavad nüüd auditiga seonduvatele küsimustele muuhulgas ka vandeaudiitorid Maire Otsus-Carpenter ja Toomas Villems.

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL

Pensionieas töötamine – tööandja lahkus või töötaja õigus?

Anastassia Stalmeister,
vanemjurist,
Tanel Melk & Partners Law Firm

Mõned aabitsatõed algajale ettevõtjale. 2.osa

Olavi Kärsna,
ettevõtluskonsultant

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

RTJ muudatused: raamatupidaja meelespea

Stella Zdobnõh,
vandeaudiitor

 

 

VAJALIK NÄIDIS

 

''Käsundusleping on levinumaid võlaõiguslepingute liike.

Käsunduslepingu näidis võib tulla kasuks, kui ühel või teisel põhjusel on otsustatud töölepingut mitte sõlmida.''

Näidise koostas vanemjurist Anastassia Stalmeister firmast Tanel Melk & Partners Law Firm.

 
 

Pealtnäha lihtsa avalduse kirjutamine käib vahel töötajatele üle jõu – see näidis hoab kokku nii aega kui ka närvikulu.

 
 

Juhatuse liikme lepingu puhul ei ole tegemist töölepinguga, sest juhatuse liikmele ei laiene töölepingu seadusest tulenevad tagatised.

Vormistades juhatuse liikme lepingu oma ettevõtte tarbeks, saab allpool oleva lepingu põhivormi täiendada lisapunktidega vastavalt vajadusele ja kokkuleppele juhatuse liikmega.

 

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte- finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
 

Audiitortegevus Venemaal. 2.osa

Alla Levašova,
Peterburi Audiitorite Koja nõukogu liige

 

ÄRIHOROSKOOP