Saata printerisse

Kalapüügiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud:  24.10.2012
Jõustumise kp: 18.11.2012  
Avaldamismärge: RT I, 08.11.2012, 1

https://www.riigiteataja.ee/akt/108112012001

Kalapüügiseadust muudetakse seoses Euroopa Liidu määruste rakendamisega.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud lubatud aastase saagi kehtestamise võimalused muudetakse paindlikumaks ning antakse valitsusele õigus kehtestada vajaduse korral kalaliigi lubatud aastane saak ka poolaastate kaupa.

Peamised muudatused on seotud aga tõsiste rikkumistega. Tõsiste rikkumiste puhul kohaldatakse punktisüsteemi, mille alusel määratakse kalalaevatunnistuse omanikule punkte kalapüügieeskirjade rikkumise eest.

Samuti võib keskkonnaminister käskkirjaga kalapüügi ajutiselt peatada, kui Euroopa Komisjon kehtestab Eesti jaoks püügikeelu ühise kalanduspoliitika eesmärkide täitmata jätmise tõttu.

Lisaks tunnistati kehtetuks säte, mille kohaselt loetakse kalapüüginõuete tõsisteks rikkumisteks harrastuskalapüüki ilma kalapüügiõigust tõendava dokumendita või harrastuspüügiõiguse eest mobiilimakset tasumata.