Saata printerisse

Tööpuuduse kiire vähenemine asendub mõõduka arenguga

SEB Panga, Swedbanki, Eesti Panga ja rahandusministeeriumi analüütikute hinnangul on Eesti tööpuuduse määra kiire vähenemine asendumas mõõduka arenguga, nii et töötuse määr võib edaspidi senise taseme lähedale jääda.

SEB Panga majandusanalüütik Ruta Arumäe ütles, et tänavu teises kvartalis võib tulla "väikene, üsna vaevumärgatav" langus tööpuuduses. "Hetkel majandus ikkagi kasvab ning tööpuuduse suurenemiseks otsest põhjust ei ole. Siiski pole ka kuigi palju põhjust tööhõive suurendamiseks, sest tootlikkuse kasv on üsna nullilähedane ning majanduskasvu tempo aeglustub järgmistes kvartalites," rääkis ta.

"Seega jääb tööpuuduse tase kõikuma üsna sama taseme ümber nagu see esimeses kvartalis oli, tiksudes õige vähe allapoole," ütles Arumäe. "Et aga natuke allapoole töötus tiksub, kajastub näiteks ettevõtete hinnangutes tööjõu suurendamise vajaduse järele lähiperspektiivis."

Töötuse numbrit Arumäe sõnul heitunute ehk tööjõust välja jäänud pikaajaliste töötute arv väga palju ei mõjuta, sest väheneb nii töötute arv kui ka tööjõu hulk. "Töökohti väga juurde ei tule, vaba tööjõu hulk on ka suuresti muutumatu ning konkurents olemasolevatele kohtadele seega ka muutumatu, mis tähendab, et kehvemate oskustega töötajate võimalused tööd saada ei parane."

Swedbanki makroanalüütik Annika Paabut märkis panga kommentaaris, et aastases võrdluses kahanes hõive mäetööstuse, kinnisvara ning info ja side tegevusalal, tugevaimat kasvu näitas aga energiasektor. "Hõive kasvas enim 50-69 aastaste hulgas – selles vanusegrupis oli ligi üheksa protsenti rohkem hõivatuid kui aasta tagasi," ütles Paabut.

Tagasihoidlikumalt, veidi vähem kui kolme protsendi võrra, kasvas hõive Paabuti sõnul noorte hulgas. Aastaga vähenes 15–24-aastaste meeste hõive 7,7% ning noorte naiste hõive kasvas 15,1% võrra.

"Ilmselt tegu struktuursemat laadi muutustega tööturul – kahanenud on hõive mäetööstuses, töötlevas tööstuses ja ehituses, kus valdav osa töötajatest on mehed, ning kasvanud on teenindussektori töökohtade arv, kus peamiselt ametis naised," kommenteeris Paabut. Piirkondlikult kasvas hõive enim Kesk-Eestis ja madalai kasv oli Lõuna-Eestis.

Aktiivsuse määr ulatus panga teatel esimeses kvartalis 67,7%ni, mis on iseseisvusaja kõrguselt teine näitaja, jäädes alla vaid mullu kolmanda kvartali 68,4%le.

"Selleks aastaks ootame hõive kasvu jätkumist, kuid oluliselt aeglasemal määral kui eelmisel aastal – meie hinnangul jääb aasta keskmine hõive kasv ühe ja kahe protsendi vahele," ütles Paabut. "Aasta keskmine tööpuuduse määr aga ulatub 10,5%ni."

Töötuse määra vähenemist toetavad Paabuti sõnul nii kahanev aktiivsus kui ka kasvav hõive. Hõive kasvuootusi toetavad ka usaldusindeksid. "Nii ehitussektori, tööstuse kui ka jaekaubanduse ettevõtted planeerivad sel aastal töötajaid juurde võtta," ütles Paabut.

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar ütles keskpanga kommentaaris, et tööturu olukord tänavu esimeses kvartalis paranes mullu neljanda kvartaliga võrreldes. "Hooajaliselt korrigeeritud hõive hakkas pärast väikest langust Eesti Panga hinnangul esimeses kvartalis taas suurenema. Hõive arengus peegeldus majanduskasvu lühiajaline pidurdumine 2011. aasta lõpus ning kasvu taastumine selle aasta alguses," lausus ta.

"Samas annavad tagasihoidlikud kasvunäitajad tunnistust sellest, et tööturu kiire taastumine on asendumas märksa mõõdukama arenguga," märkis Soosaar.

Tööpuudus oli statistikaameti andmeil esimeses kvartalis vaid 0,1 protsendipunkti võrra kõrgem kui mullu neljandas kvartalis. "Tavaliselt tõuseb töötuse määr esimeses kvartalis hooajalistel põhjustel märksa enam, kuid seekord tasakaalustas töökohtade loomine teenindussektoris hooajalise kahanemise ehituses ja tööstuses," kommenteeris Soosaar.