Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kanne kinnisasja ainuomandisse jätmiseks

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-4192/14 

Riigikohtu 18.10.2017 lahend nr 2-17-4192/14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Ühisomanikud sõlmisid kokkuleppe kinnistu ühisomandi lõpetamiseks ning avaldasid soovi muuta kannet, millele kohtunikuabi andis tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puudust ei kõrvaldatud ning kohtunikuabi jättis kinnistamisavalduse rahuldamata. Ühisomanikud esitasid kandemääruse peale kaebuse, mille kohtunikuabi jättis rahuldamata ja edastas lahendamiseks maakohtule. Maakohus jättis määruskaebuse rahuldamata ja edastas selle ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata, mille peale esitasid ühisomanikud kaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

Kui kinnisasi otsustatakse ühisvara jagamise hagi lahendamise käigus jätta kohtuotsusega abikaasa ainuomandisse, siis jagatakse vara tulenevalt asjaõigusseaduse (edaspidi AÕS) § 641-st kinnistamisega, milleks tuleb pärast otsuse jõustumist teha uus kanne märkega, et ainuomanikuks saav abikaasa on ainuomanik. Eelmainitud olukorras ei ole võimalik tugineda kande parandamisele kinnisturaamatuseaduse (edaspidi KRS) § 621 alusel. Omanikukande muutmiseks ei ole vaja teha eraldi kannet, millest nähtuks, et osapooled on vahepeal olnud kinnistu ühisomanikud.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est