Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Euroopa Liidus kaotatakse väikesaadetiste käibemaksuvabastus

Detsembri alguses võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu õigusnormid, millega muudetakse veebikaubanduses käibemaksu kogumise ja tasumise korda. Muu hulgas kaotatakse käibemaksuvabastus Euroopa Liitu (edapidi ka – EL) imporditavatele kaupadele, mis on pärit kolmandatest riikidest ja mille hind jääb alla 22 euro, teatab kaubanduskoda.

Seni kehtiva EL-i õiguse kohaselt kehtib Euroopa Liitu imporditavate kaupade suhtes käibemaksuvabastus kaupadele, mille koguväärtus ei ületa 22 eurot. See on võimaldanud tarbijatel tellida Euroopa Liidu välistest veebipoodidest kaupa odavama hinnaga võrreldes EL-is tegutsevate kauplejate hinnatasemega. Alates 2021. aastast kaotatakse käibemaksuvabastus alla 22-eurose maksumusega saadetistele (väikesaadetised) ning edaspidi on käibemaksuga maksustatud kõik kuni 150-eurosed väljastpoolt EL-i tulnud saadetised. Üle 150 euro maksvate saadetiste puhul jääb kehtima praegune kord ehk neile rakenduvad asjakohased impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiisimaks).

Kui varem pidid kaugmüügiga tegelevad ettevõtjad registreerima käibemaksu igas riigis, kus tegutseti, siis nüüd luuakse Euroopa Liidu siseselt kaugmüügi käibemaksu registreerimiseks lihtsam, nn ühe akna süsteem, mis lihtsustab kauplejatele käibemaksuarvetust ja tasumist. Lisaks pannakse kolmandatest riikidest pärit kauba puhul kaugmüügilt käibemaksu kogumise kohustus veebiplatvormide pidajatele, kes oma platvormilt kaugmüüki võimaldavad. Seejärel peavad veebiplatvormi pidajad ise tasuma vajaliku maksu õigesse riiki. Selle kohustuse täitmise hõlbustamiseks luuakse kolmandatest riikidest pärit kuni 150-eurose maksumusega kaupade kaugmüügiks eraldi portaal.

Kokkuvõttes on värsked muudatused mõeldud lihtsustama veebikauplemise käigus käibemaksu haldamist ning samal ajal vähendama veebikauplejate halduskoormust käibemaksu kogumise ja tasumisega seotud protsesside võrra. Alla 22-euroste kaupade maksustamine käibemaksuga parandab oluliselt ka Euroopa Liidu sisest konkurentsiolukorda, kuna maksuvabastus kaotab kolmandatest riikidest imporditava kauba hinnaeelise võrreldes liidusisese kaubaga, millele on alati käibemaks kehtinud.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est