Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Euroopa Liidu investeerimiskava pikendati

Euroopa Parlament teatas teisipäeval Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (edaspidi – EFSI) tegevuse pikendamisest 2020. aastani ja selle vahendite suurendamisest 500 miljardi euroni.

EFSI loodi 2015. aastal, et toetada majanduse taastumist. Nüüd pikendati selle kestust 2020. aastani ning ühtlasi eraldati fondile parlamendi täiskogu otsusega lisaraha, teatas parlament.

Parlamendi teatel suurendatakse uute eeskirjadega Euroopa investeerimisnõustamise keskuse osatähtsust ning selle tegevus muutub kohalikul tasandil nähtavamaks. Lisaks sellele delegeerib Euroopa Investeerimispank (edaspidi – EIB) võimaluse korral väikeste projektide valimise ja jälgimise riiklikele tugipankadele.

Eeskirjade kohaselt võib EIB ka erandkorras toetusesaaja kulusid vähendada, kui turupinged võivad projekti realiseerimist takistada.

"Soovisime EFSI kaasajastada ja võimaldada selle laiemat kasutamist piirkondades, kus investeeringutest on kõige suurem puudus. Nüüd on meil ka objektiivne hindamismehhanism kõige paremate projektide tuvastamiseks," ütles parlamendi eelarvekomisjoni raportöör José Manuel Fernandes.

"Kokkuleppe saavutamine oli keeruline, aga see on hea kokkulepe. See toob endaga kaasa selliste projektide rahastamise, millel on tõeline lisaväärtus ja mis toetavad majanduskasvu ja loovad töökohti," sõnas majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör Udo Bullmann.

"EFSI abil on mobiliseeritud juba rohkem kui 250 miljardit eurot ning see on aidanud luua 600 000 töökohta ja toetanud 400 000 väikese- ja keskmise suurusega ettevõtet," lisas ta.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est