Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 33
PARTNERID

 

TOIMETUSELT

Kas te olete vahel mõelnud turureeglite toimivuspõhimõtetele? Tänapäeval viibime me kõik tahes-tahtmata reklaamide pidevas mõjusfääris. Me oleme peaaegu harjunud reklaame mitte märkama, neist distantseeruma ja tõrjuma järjekordset reklaamirünnakut heal juhul rõõmsameelse irooniaga. Vabaturu tingimustes peaks ju turg ise kõik paika panema: jätkusuutlikult õnnestub müüa vaid kaupa ja teenuseid, millest inimestel ka tõepoolest kasu on, ja mida suurem on sihtrühm, kes meie pakutavast kasu saavad, seda edukam on ettevõtja. Comistar Eesti tegevjuht Mikk Maal räägib seekordses ajakirjanumbris raamatupidamisteenuste turu väljakutsetest. Esmapilgul tundub, et turg on üleküllastunud, mistõttu polegi teenusepakkujail võimalust tõeliselt edukas olla, tuleb lihtsalt katsuda kuidagi hakkama saada. Kui aga hakata asja süvitsi uurima, püüdes leida loovaid lahendusi, näeme, et ka sel alal on oma võimalused, mis tuleb vaid üles leida ja enda kasuks tööle panna. Iga kliendi tegelikest vajadustest lähtuvate paindlike lahenduste väljatöötamine on ka siin edu pant. Ja loomulikult tuleb eluga kursis olla, pidev (enese)areng võimaldab igal ajal ja igal alal edukas olla.

Kontrastiks eelöeldule aga ka midagi hoopis tuttavlikumat: juba mitu kuud on Eesti massiteabekanalite üks põhiteemasid olnud maksuvaba tulu ja otse öeldes on see teema vist enamiku meist ära tüüdanud. Seda, kuidas hakkavad uued maksureeglid kehtima praktikas, näitab aeg, kuid meie pidasime vajalikuks juba õpitud materjali kinnistada. Anita Suurorg, firma Ernst & Young Baltic maksuosakonna vanemkonsultant, selgitab konkreetsetele praktilistele näidetele ja soovitustele tuginedes, mida tuleb meil kõigil, sealhulgas ka töötavatel pensionäridel, arvesse võtta, et vältida liigsuurt maksukoormust.

Meie aga usume, kallid lugejad, et mis tahes raskused on nii või teisiti ületatavad ja väljakutsed tagavad arengu. Seega soovime teile uueks aastaks eelkõige raudset tervist, rõõmsat meelt ja sihikindlust oma eesmärkide poole püüdlemisel! Tuletame teile meelde, et kuni 28. detsembrini on teil veel võimalik tellida „Raamatupidamisuudiste“ pakett soodustingimustel, saades boonusena ka kaks kingitust! Kampaania kohta loe täpsemalt aadressil: http://rup.ee/tellimine.

Õnnelikku uut aastat ja helgeid jõule! Tähed säravad taevas ka siis, kui me neid parasjagu ei näe.


Kasulikku lugemist!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Eduka müügi tagab järjepidev areng Töökeskkonna riskianalüüs kui võimalus ja vajadus (viimane osa)

Mis ootab ees hüvitiste ja toetuste saajaid?

Mikk Maal must valge

Mikk Maal, Comistar Eesti tegevjuht

Piret Kaljula must valge

Piret Kaljula,
töökeskkonna konsultant,
Tööinspektsioon

 

Mariana Hagstrom must valge

Mariana Hagström, vandeadvokaat, Advokaadibüroo TEDER

Kristo Nilov must valge

Kristo Nilov,
jurist,
Advokaadibüroo TEDER

 

JÕULUKAMPAANIA

JÕULUKAMPAANIA!
LÄBI AEGADE PARIM PAKKUMINE!

Telli pakett "Raamatupidamisuudised" 2018. aastaks ja saad jõuludeks kingitused:

  • selle aasta jõulunumbri (väärtusega 19 eurot) ja
  • videoseminari "Majandusaasta aruanne 2017"
    (väärtusega 49 eurot + KM)

Kampaania hinnavõit kuni 51%!

Jõulunumbrist leiate kokkuvõtte lõppevast aastast ning praktilisi näpunäiteid 2018. aasta uutest seadustest ja seadusemuudatustest:

  • Maksumuudatused 2018
  • Eksperiment audiitortegevuse seadusega
  • Erinevate arvestuspõhimõtete mõju ettevõtte finantsnäitajatele
  • Võitlus rahapesuga jõudis uuele tasandile

Kampaania kehtib kuni 28. detsembrini!

TELLIN

 

 

KOOLITUS
Tõnis Elling

Tõnis Elling

Leinonen OÜ maksunõustamisüksuse juht, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži Maksunduse ja tolli õppetooli juhataja.

DIVIDENDID JA LAENUD - UUED MAKSURISKID

TUTVUSTUS:

Seminaril käsitletakse alates 2018. aastast kehtima hakkavaid dividendide maksustamise muudatusi. Kehtima hakkav dividendide maksustamise regulatsioon peaks soodustama ettevõtjate regulaarset dividendide maksmist. Regulaarselt väljamakstavate dividendide tulumaksu määr saab olema 14%, millele lisandub füüsilisele isikule dividendide maksmisel 7% füüsilise isiku tulumaksu. Teise olulise teemana käsitletakse seotud isikute laenutehinguid. Residendist äriühing maksab tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega.

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 79 eurot + KM

Toimumisaeg: 11. jaanuaril 2017 a.

REGISTREERU

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

Anita Suurorg must valge

 

 

Maksuvaba tulu 2018: hilisemate üllatuste vältimiseks tegutse kohe

Anita Suurorg,
maksuosakonna vanemkonsultant,
Ernst & Young Baltic

 

VAJALIK NÄIDIS
Ivo Nagel must valge

Ivo Nagel
jurist,
Avokaado

Juhul kui Teile on esitatud alusetult arve või leiate, et esitatud arve on ebaõige, saate esitada sellele vaidlustuse.

Arve võib vaidlustada nii enne selle maksetähtaega kui pärast seda. Kui arve vaidlustada enne selle maksetähtaega, ei ole kohustust arvet enne maksetähtaega tasuda.

Kui aga arve vaidlustada pärast arvel näidatud maksetähtaega, on soovitatav arve enne selle vaidlustamist tasuda, et vältida hilisemaid viivisenõudeid. Ka paljud teenusepakkujad nõuavad, et juhul kui arve vaidlustatakse pärast maksetähtaega, tuleb arve siiski esmalt tasuda ning juhul, kui selgub, et arve oligi alusetu, raha tagastatakse.

Samuti tuleb silmas pidada seda, et osalistevahelises lepingus või arvel endal võib olla märgitud arve vaidlustamise tähtaeg.

 

 
PRAKTIKUM

KOOSTAME AASTAARUANDE ÕIGESTI EESTI FINANTSARUANDLUSE STANDARDI ALUSEL

Rita Ilisson

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel tuleb inventeerida ja hinnata vara ja kohustiste koostisosade väärtuse vastavust Eesti finantsaruandluse standardis sätestatud arvestuspõhimõtetega ning teostada ridamisi (süsteemseid ja hinnangutest tulenevaid) reguleerimiskandeid.

Praktikumi käigus koostame näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja lisad. Aluseks on raamatupidamise registrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Rida-realt käsitleme bilansikontodel kirjendatud varade ja kohustiste arvelevõtmist, edaspidist kajastamist, selgitame RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning lisade nõudeid.

Praktikumi kestel keskendume aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärgile, mis on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel rakendada (vt raamatupidamise seaduse § 15).

Koolitusel saab osaleda nii ainult ühel kui ka mõlemal päeval. Esimesed kümme osalejat saavad registreeruda soodushinnaga.

Toimumisaeg: 16.-17. jaanuaril 2018. a.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Jana Silaskova must valge  Ärivisiit viib kokku just õigete inimestega. (viimane osa)

Jana Silaškova, projektijuht, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est