Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist tuleb ka Eestis arvestada teekasutustasuga

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist on üle 3,5-tonnise täismassiga veoautode eest, mis sõidavad Eesti avalikult kasutatavatel teedel, kohustus tasuda teekasutustasu. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mida see tasu endast kujutab ning kes seda maksma peavad.

Eestis on tasu kehtestatud ajapõhise tasuna, mis tähendab, et kui veoauto eest on tasutud teekasutustasu, on sõidukiga õigus teatud ajaperioodil Eesti teedel sõita. Tasu kehtib nii Eestisse kui välismaale registreeritud sõidukitele.

Teekasutustasu suurus oleneb sellest, kui raske sõidukiga on tegemist ning kui pikaks ajaks on õigus soetatud. Kuni 12-tonnistele sõidukitele on kehtestatud samad tasud, olenemata heitgaaside klassist, ning tasu suurus oleneb vaid sellest, kui pikaks ajaks õigus on soetatud. Alates 12 tonnist erinevad tasud aga olenevalt telgede arvust ning heitgaasiklassist.

Nii on näiteks kuni 12-tonnise sõiduki puhul päevatasu 9 eurot, 30 päeva tasu 50 eurot ning 365 päeva tasu 500 eurot. Üle 12-tonniste sõidukite puhul on tunnitasu 10-12 eurot, 30 päeva tasu 60-130 eurot ja 365 päeva tasu 600-1300 eurot.

Teekasutustasu arvutamisel lähtutakse liiklusregistri andmetest ning kui liiklusregistris andmed puuduvad, siis lähtutakse teekasutustasu tasuja esitatud andmetest. See tähendab, et juhul kui andmed puuduvad liiklusregistrist, peab juht teel tõendama teekasutustasu määra aluseks olevaid andmeid registreerimistunnistusega või valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja väljastatud andmetega. Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et kui veoauto heitgaasiklassi ei ole võimalik kindlaks teha, siis arvestatakse teekasutustasu veoauto heitgaasiklassi EURO 0 järgi.

Teekasutustasu maksmise kohustus on veoauto omanikul. Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, on teekasutustasu tasumise kohustus vastutaval kasutajal. Tasumist tõendavat dokumenti ei pea juhil kaasas olema, sest teekasutustasu tasumist on võimalik kontrollida teetasu internetilehelt. Juhil on aga kohustus veenduda enne sõidu alustamist, et tasu oleks makstud. Vastasel korral on õigus juhti karistada rahatrahviga.

Juhul kui teekasutustasu on tasumata, on politsei- ja piirivalveametil ja maksu- ja tolliametil õigus juht veoauto juhtimiselt kõrvaldada ning teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule või kasutajale, kui liiklusregistris on määratud vastutav kasutaja. Juhi trahv on sellisel juhul kuni 160 eurot ning sõiduki juhtima lubamise eest on trahv juriidilisele isikule kuni 1800 eurot.

Teatud olukordades on õigus taotleda maanteeametilt teekasutustasu tagastamist. Sellisteks olukordadeks on näiteks veoauto omaniku või vastutava kasutaja vahetumine või veoauto liiklusregistrist kustutamine. Tagastamise eeldus on ka see, et teekasutustasu on makstud 90 või 365 päeva määra eest.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est