Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Parlament võttis vastu kihlveopettuste vastase seaduse

Riigikogu kiitis 24. novembril heaks hasartmänguseaduse muutmise seaduse, mis loob võimaluse karistada kihlveopettuste toimepanijaid kriminaalkorras.

Kihlveopettus on näiteks juhtum, kus sportlased, treenerid või kohtunikud panustavad eelnevalt kokku lepitud tulemusele, näiteks vastaste võidule ja üritavad meelega kaotada, teatas riigikogu pressiteenistus.

Kohtupraktikast tulenevalt saab praegu selliste pettuste eest karistada üksnes väärteo korras. Seadusega tehakse muudatus väärteo koosseisus ja sätestatakse, et väärteokoosseis rakendub vaid neil juhtudel, kui sellega ei panda ühtlasi toime karistusseadustikus sätestatud kelmuse koosseisu.

Lisaks taastatakse seadusega Eesti lipu all rahvusvahelisel meresõidul reisijatevedu teostavatel laevadel võimalus korraldada oma pardal kuni 1000 euro suuruse võidufondiga loteriisid sagedamini kui kord nädalas.

Muudatus oli vajalik, sest tänavu 1. jaanuarist jõustus hasartmänguseaduse säte, mis võimaldab korraldada loteriisid võidufondiga alla 1000 euro üksnes kord nädalas.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est