Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Parkimiskohtade kindlaksmääramine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-87-16

Riigikohtu 14.11.2016 lahend nr 3-2-1-87-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isikud esitasid maakohtule avalduse, milles palusid määrata kinnistul kindlaks parkimiskord koos avaldusega esitatud plaani järgi. Avalduse kohaselt on avalduse esitajad ja isik X kinnistu kaasomanikud. Isik X vaidles avaldusele vastu.

Maakohus rahuldas avalduse ning määras kinnistule seitse parkimiskohta. Isik X esitas määruskaebuse ning maakohus edastas selle ringkonnakohtule läbivaatamiseks ja lahendamiseks. Ringkonnakohus rahuldas määruskaebuse osaliselt. Isik X pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium on varasemas praktikas selgitanud, et kinnistul parkimiskohtade kindlaksmääramine on käsitatav kaasomandi kasutuskorra kindlaksmääramisena. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 613 lg 2 järgi lahendatakse kaasomanike maa kasutamisega seotud vaidlused hagita menetluses. Kohtul on kasutuskorra määramisel lai diskretsiooniõigus, s.t lähtuda tuleb hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest ning arvestada mh kõigi kaasomanike ühiste huvide, kaasomandi mõtteliste osade suuruse, senise kasutuskorra, pooltevaheliste suhete jm oluliste asjaoludega.

2. Sellise asja lahendamisel ei ole põhjendatud lähtuda ainuüksi kaasomandi osade suurusest. Ringkonnakohus on õigesti lähtunud hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest ning arvestanud menetlusosaliste huvide ja muude asjaoludega.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est