Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maapõueseadus

Seonduvad õigusaktid

Seadus võeti vastu 27.10.2016

Seadus jõustub 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018

Maapõueseaduse eesmärk on korrastada ja ajakohastada maapõuega seotud regulatsiooni, millega liidetakse ühtlasi kaevandamisseaduse sätted, et reguleerida valdkonda tervikuna ühes seaduses ning vältida dubleerimist.

Maapõueseadusega nähakse ette ka teiste seaduste muutmine asjakohases ulatuses. Suurima mahuga nendest on keskkonnatasude seaduse muutmine, millega kaotatakse maardlate jaotus üleriigilise tähtsusega ja kohaliku tähtsusega maardlateks. Seni kehtinud maapõueseadus ja kaevandamisseadus tunnistatakse kehtetuks.

Loobumine maardlate jaotamisest üleriigilise tähtsusega ja kohaliku tähtsusega maardlateks tähendab, et riigile ei kuuluks (v.a riigimaadel ja avalikus veekogus asuv) liiv, kruus, ravimuda, turvas ja kvaternaari savi. Üleriigilise tähtsusega kruusamaardlaid ei ole. Üleriigilise tähtsusega liiva ja savimaardlad asuvad riigimaadel, mistõttu nende maardlate suhtes ei oleks muudatusel sisulist tähendust – maavara kuuluks riigile mitte maardla nimetuse, vaid maaomandi tõttu.

Kohalikele omavalitsustele säilitatakse tervikuna summaarne ressursitasu laekumine. Juhul kui muudatus siiski mõjutab konkreetse kohaliku omavalitsuse tulubaasi, võetakse seda arvesse tasandusfondi kaudu.

Maardlate liigituse muudatus toob kaasa selle, et keskkonnaamet hakkab edaspidi andma kõiki uuringu- ja kaevandamislubasid.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est