Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 26.10.2016

Seadus jõustub 01.01.2017, osaliselt 01.01.2018

Seadusemuudatusega tõstetakse maksustatava käibe piirmäära, mida ületades tekib ettevõtlusega tegeleval isikul kohustus end registreerida käibemaksukohustuslasena. Lisaks täiendatakse kaupade nimekirja, millele rakendatakse käibemaksuarvestuses erikorda – pöördmaksustamist.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäära tõstetakse 16 000 eurolt 40 000 eurole eesmärgiga vähendada ettevõtjate halduskoormust. Isikud, kes ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena, ei pea pidama käibemaksuarvestust ega esitama käibedeklaratsioone, seega nende halduskoormus on väiksem kui käibemaksukohustuslastel. Vabatahtlikult käibemaksukohustuslasena registreerimise korda ei muudeta ning registreerimine ei muutu keerulisemaks.

Pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade nimekirja lisatakse teatud metalltooted, mida peamiselt kasutatakse ehitusteenuse osutamisel ja masinatööstuses, näiteks ehitusarmatuur, lehtmetall nii kerades kui ka lehtedena, vee ja gaasitorud, nelikanttorud ja talad. Pöördmaksustamist rakendatakse maksupettuste vastase meetmena. See aitab maksupettusi vähendada nendes valdkondades, kus maksupettuse korraldamiseks kasutatakse puhverettevõtteid, mis luuakse peamiselt käibemaksupettuse tegemise eesmärgil.

Pöördmaksustamise korral ei saa tekkida olukorda, et riik tagastab käibemaksu, mida ei ole riigi tuludesse laekunud.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est