Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 26
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Juba pikemat aega tööandjatelt muud ei kuulegi, kui et vajalike oskustega töötajaid pole kuskilt leida ning ajapikku on see asjaolu hakanud juba ettevõtete arengut takistama. Hea on see, et riik on nüüd tööandjaid kuulda võtnud ning otsustanud neid aidata, kuid mõnevõrra teisest suunast, kui seni on tehtud.

Kui siiani juhtis töötukassa oma ressursid eeskätt töötuks jäänud inimeste nõustamisele, siis uuel aastal rakenduva tööhõiveprogrammi kohaselt keskendutakse rohkem töötavate inimeste koolitamisele, et töötust ennetada. Nõnda saavad oma oskusi täiendada praegused töötajad, kel puudub kutseharidus või on see juba vananenud. Andes inimestele võimaluse end arendada, püsivad nad kindlamalt ja pikemat aega tööturul ning ka tööandjad on õnnelikud, et ei pea taas uusi töötegijaid otsima hakkama.

Niisugust eesmärki võib pidada õigeks suunamuutuseks riigi tööhõivepoliitikas. Pole ju mõtet tegelda üksnes töötuks jäänud inimeste nõustamisega, neid inimesi peaks aitama enne, kui nad töö kaotavad.

Aastalõpu Plussist võib lugeda meetmetest, mida töötukassa järgmisel aastal töötajatele kavandab ning kui suured on tööandjatele oma töötajate koolituseks mõeldud toetussummad.

Uue tööhõiveprogrammi toel võiks töötukassa esialgsetel hinnangutel järgmisel aastal oma oskusi täiendada ligikaudu 3500 inimest. Kui neist kas või kolmandik sel viisil oma töö säilitab, võib programmi pidada õnnestunuks.

Detsembrikuu Pluss käsitleb teise teemana bartertehingule ehk vahetuslepingule kehtivaid põhimõtteid ja niisuguste tehingute maksustamist. Samuti jätkame veebiajakirja eelmises numbris alustatud teemat kasutatud sõiduautode ostu ja müügi käibemaksuga maksustamisest. Seekord vaatame juhtumit, kui ostu- ja müügitehingu üks pool on käibemaksukohustuslane ja teine eraisik. Sõiduk soetatakse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist edasimüügi eesmärgil.

“Raamatupidamise praktika” rubriigi artiklis toome näite varal välja kinnisvara arendusprojekti ehituskulude kanded. “Vajaliku näidise” alt leiab seekord käsunduslepingu, mis tuleks sõlmida füüsilisest isikust ettevõtjalt (FIE) teenust tellides.

Tuletame meelde, et need, kes pole veel jõudnud tellida ajakirja 2017. aastaks, saavad kuni 27. detsembrini seda teha soodushinnaga! Tellimusele lisandub kingitusena ajakirja selle aasta jõulunumber! Täpsemalt: www.rup.ee/tellimine

Kasulikku lugemist ja meeldivat aastalõppu!


 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Sõiduauto ost ja müük – kuidas käibemaksuarvestuses mitte eksida. Osa 2 Vahetuslepingule kehtivad kõik müügilepingu põhimõtted

Töötajad saavad võimaluse oma oskusi täiendada

Häli Jürimäe bw


Häli Jürimäe,
vandeadvokaat,
LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Monika Nolv bw


Monika Nõlv,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HansaLaw

Reelika Leetmaa bw 00000002


Reelika Leetmaa,
töötukassa juhatuse liige

      
     

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

Maire Otsus bw

 

 

 

Kinnisvara arendusprojekt

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

 

 

VAJALIK NÄIDIS
Epp Lumiste uus bw
Epp Lumiste,
vandeadvokaat,
LEADELL Pilv Advokaadibüroo
Füüsilisest isikust ettevõtjalt (FIE) teenust tellides on soovitatav sõlmida kirjalik leping, mis aitab vältida võimalikke vaidlusi teenuse osutamise viisi, tasu või kvaliteedi osas. Käsundusleping on tavapäraseim teenuse osutamise leping.

Kui juriidiline isik tellib teenust FIE-lt, siis on oluline meeles pidada mõned asjaolud. Peamised erisused FIE-ga käsunduslepingu sõlmimisel seisnevad tasu maksmises.

Kui füüsilisele isikule makstavalt tasult peab juriidiline isik kinni pidama tulumaksu ja muud kohaldatavad maksud, siis FIE esitab oma teenuste eest arve, mille tasumisel maksude kinnipidamise või arvutamise kohustust ei teki.

Maksuõiguslike küsimuste vältimiseks peab käsundiandja kontrollima, et talle esitatud algdokument/arve vastab nii raamatupidamise seaduse kui ka käibemaksuseaduse nõuetele.

FIE maksustamise iseärasuste kohta võib lugeda ajakirjast Raamatupidamisuudised nr 7, 2016.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Euroopa Liidu logo bw  

Euroopa Liidus töötamine ja reisimine

Sotsiaalkindlustusamet

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est