Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Seonduvad õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 09.11.2016

Seadus jõustus 24.11.2016

Seadus ei muuda riigieelarve kulude ja tulude kogumahtu, kuid täpsustab ministeeriumide ja teiste asutuste kulusid.

Vältimaks eelarves kulude kajastamata jätmist kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele eelarvele ülemineku hetkel, kehtestatakse piirmäärad kohustustele, mida asutus tohib võtta seisuga 31.12.2016. Piirmäära arvestus sõltub kulutuse liigist, millest tulenevalt antud kohustus on tekkinud ning on seotud vastava kohustuse kontorühmaga.

Piirmäärad seatakse tööjõu- ja majandamiskulude, antavate toetuste, investeeringute ja objekti koodiga tegevuskuludega seotud kohustustele, samuti muudele rahalistele kohustustele.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est