Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Valitsus suurendas välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära

Valitsus kiitis 17. detsembril heaks välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära suurendamise 50 euroni.

Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise korra muudatuste kohaselt suureneb päevaraha maksuvaba piirmäär 50 euroni välislähetuse esimese 15 päeva kohta, teatas valitsuse pressiesindaja. See summa kehtib kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, iga järgneva päeva kohta on maksuvaba piirmäär 32 eurot.

Samuti ei käsitleta maksuvaba piirmäära ületavat osa enam erisoodustusena, vaid maksustatakse kui tasu töö eest. Kuigi nii töö eest saadav tasu kui ka erisoodustus on sotsiaalmaksuga maksustatavad, ei ole erisoodustuse sotsiaalmaks isikustatud. Seega on ületava osa maksustamine tasuna töö eest töötajale soodsam, sest näiteks haigushüvitiste ja pensionide arvestamisel võetakse üle piirmäära makstud tasu arvesse.

Ka lihtsustab muudatus välisvaluutas tehtud lähetusega seotud kulude konverteerimist Eestis kehtivasse valuutasse. Praegu kehtiva määruse kohaselt konverteeritakse välisvaluutas tehtud kulutused Eestis käibel olevasse valuutasse lähetusest saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Muudatusega viiakse määrus kooskõlla praktikaga ning antakse maksumaksjale võimalus valida, missuguse vahetuskursi alusel ta soovib kulusid konverteerida.

Valitsus kiitis heaks ka ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimuste ja korra muudatused. Muudatused ühtlustavad ametnike välislähetuste päevaraha regulatsiooni töötajatele kohalduva regulatsiooniga ning ametiasutustele antakse võimalus päevaraha suuruse üle otsustada.

Määrus jõustub tuleva aasta 1. jaanuaril koos tulumaksuseaduse muudatustega.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est