Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Valitsus kehtestas tuleva aasta alampalgaks 430 eurot kuus

Valitsus kehtestas 17. detsembril määrusega järgmise aasta tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2017 kehtestatakse tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

Määrusega kehtestati töötasu alammääraks Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel laiendatud kollektiivlepinguga 28. oktoobril 2015 kokkulepitud töötasu alammäär. Väljakujunenud tava kohaselt lepivad üleriigilises töötasu alammääras kokku sotsiaalpartnerid

Maksu- ja tolliameti andmetel oli 2015. aasta teises kvartalis Eestis umbes 15 800 täistööajaga tööle märgitud töötajat, kes teenisid töötasu alammäära. Rahandusministeeriumi hinnangul puudutab aga töötasu alammäära tõus otseselt ligikaudu 50 000 inimest. Seda põhjusel, et paljude töötajate töötasu on kehtivast töötasu alammäärast kõrgem, kuid jääb alla uue töötasu alammäära.

Töötasu alammäära tõstmine 2016. aastal 390 eurolt 430 eurole toob riigieelarvesse 8,6 miljoni eurot lisaraha. Alammäära tõstmisega lisandub riigi tuludena 15,2 miljonit eurot ja kulusid 5,6 miljonit eurot. Lisaks arvestatakse laekuvast sotsiaalmaksutulust maha miljon eurot, mis kantakse edasi pensionifondidele.

Samas tuleb arvesse võtta, et 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu koostades on arvestatud töötasu alammäära tõusuga keskmise töötasu tõusu tempos. Seega on töötasu alammäära tõusul 2016. aastal valitsussektori eelarvepositsioonile küll positiivne, kuid  eelnevalt toodust mõnevõrra väiksem mõju. 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõuga võrreldes suurendab töötasu alammäära tõstmine 430 euroni tulusid 8,9 miljoni euro võrra ning toob riigieelarvesse lisavahendeid 2,7 miljonit eurot.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est