Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välisspetsialistide Eestisse elama asumine lihtsustub

Alates 1. jaanuarist jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, mis lihtsustavad välismaa spetsialistide Eestisse elama ja tööle asumist.

"Uuest aastast jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused on jätkuks kaks aastat tagasi tehtud muudatustele, mille eesmärk on soodustada kõrgelt kvalifitseeritud inimeste elama asumist Eestisse,“ märkis siseminister Hanno Pevkur pressiteate vahendusel. "Siia on teretulnud välismaalased, kes on valmis panustama Eesti arengusse. Muudatustega lihtsustatakse Eestisse tööle või õppima tulevate välismaalaste asjaajamist ja võimaldatakse paremaid eneseteostuse tingimusi,“ lisas ta.

Alates jaanuarist võib Eestisse tööle tulnud välismaalane töötada ühel ajal mitme tööandja juures eeldusel, et järgitakse töötamiseks antud elamisloas kindlaks määratud tingimusi. Teise tööandja juurde tööleasumisel ei ole enam nõutav Eesti töötukassa luba, seaduses sätestatud määras töötasu maksmine ja teavitamine.

Töötamiseks mõeldud elamisloa taotlemiseks vajalik töötukassa luba ei ole enam isikuline. See tähendab, et töötukassa võib ettevõttele anda loa ühe või mitme ametikoha täitmiseks välismaalasega, kui vastavate oskuste ja kvalifikatsiooniga tööjõudu ei ole Eestist leida.

Samuti luuakse võimalus Eestis lühiajaliselt viibivale välismaalasele või tähtajalise elamisloa alusel viibivale välismaalasele töötada Eestis renditöötajana. Muudatuse tulemusena on Eesti tööandjatel võimalus värvata välismaalasi personalirendiettevõtete kaudu, teatas siseministeerium.

Et võimaldada paindlikumalt Eestis elamist jätkata, luuakse pärast elamisloa kehtivuse lõppemist 90 päeva pikkune üleminekuperiood ning Eesti kõrgkooli lõpetanud välistudengitele ja -teadlastele/õppejõududele 183 päeva pikkune üleminekuperiood. Selle aja jooksul võib välismaalane Eestis viibida ja taotleda elamisluba uuel alusel – olgu selleks siis elamisluba ettevõtluseks, töötamiseks või õppimiseks.

Uuest aastast on võimalik taotleda ka uut tähtajalist elamisluba ehk elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks. Selle võib anda välismaalasele kuni viieks aastaks korraga, et soodustada Eestis hästi kohanenud ja elamisloa saanud inimeste Eestisse elama jäämist ning töötamist, õppimist ja ettevõtlusega tegelemist.

Praegu on Eestis tähtajaline elamisluba 23 787 välismaalasel. Kõige rohkem on tänavu Eestilt tähtajalist elamisluba taotlenud Ukraina ja Venemaa kodakondsusega inimesed. Neile järgnevad määratlemata kodakondsusega ning Ameerika Ühendriikide kodakondsusega inimesed.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est