Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tööandjad: töötuskindlustuse seadust tuleks muuta

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar sõnas õiguskantsleri 17. detsembri avaldust kommenteerides, et tuleks võimalikult ruttu lõpetada ebaõiglane olukord, kus juhatuse liikmetel pole õigust töötuskindlustushüvitisele. Liit ootab seadusemuudatuse kiirendatud korras vastuvõtmist.

"Eesti Tööandjate Keskliit on järjepidevalt töötanud selle nimel, et lõpetada ebaõiglane olukord, kus töö kaotanud äriühingu juhatuse liikmel ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele, ehkki töötuskindlustusmakse tuleb tema töötasult kinni pidada küll," ütles Tamsar liidu kommentaaris.

Ta lisas, et sisuliselt on tegemist karistusega ettevõtjaks olemise eest, mis ei lähe kuidagi kokku valitsuse jutuga, kuidas on vaja suurendada ühiskonnas ettevõtlikkust. "Majandus saab kasvada ja üldine heaolu tõusta vaid erasektori ettevõtjate abil," ütles Tamsar. "Nüüd on ka õiguskantsler leidnud, et tegemist on rikkumisega. Ootame, et seadusemuudatus võetaks vastu kiirendatud korras," märkis ta.

Õiguskantsler tegi riigikogule ettepaneku muuta seadusi nõnda, et ka äriühingu juhatuse liikmetel oleks õigus saada töö ja sissetuleku kaotuse korral töötuskindlustushüvitist.

"Pärast põhjalikku analüüsi leian, et kehtiv regulatsioon ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtte, ettevõtlusvabaduse ja omandipõhiõigusega," märkis õiguskantsler Ülle Madise pressiesindaja vahendusel.

Olukorra muutmiseks teeb Madise riigikogu esimehele adresseeritud kirjas ettepaneku viia tööturuteenuste ja -toetuste seadus ning töötuskindlustuse seadus põhiseadusega kooskõlla.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est