Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Rahandusminister soovib maamaksuvabastust 1,5 miljoni euro võrra laiendada

Rahandusminister Sven Sester soovib maamaksuvabastust ka kaasomandile ning säärasele kinnisvarale, mille otstarve on osaliselt muu kui elamumaa; plaanitud muudatused kahandavad omavalitsuste sissetulekuid kokku 1,5 miljoni euro võrra.

Tagamaks liitsihtotstarbega maal asuva korteri omanikele võrdne kohtlemine nendega, kelle eluruum asub täielikult elamumaal, tuleb muuta maamaksuseadust nõnda, et liitsihtotstarbega maal asuvates eluruumides elavad inimesed vabastataks maamaksust ka äri- ja sotsiaalmaa osa eest, märgib rahandusminister kabinetiistungi memos.

Vabastust plaanib minister 1500 ruutmeetri ulatuses tiheasustusega ja kahe hektari ulatuses hajaasustusega alal. Kortermajas asuvate äriruumide omanike maksukoormust muudatus ei mõjuta, sest nad jäävad ka edaspidi maamaksu maksma nii neile kaasomanikena kuuluva elamumaa kui ka ärimaa mõttelise osa eest, märgib rahandusminister.

Sesteri hinnangul tuleb selleks, et tagada kaasomanike, kes ei ole jaganud neile kuuluval kinnistul asuvat ehitist korteriomanditeks, võrdne kohtlemine nendega, kes seda teinud on, muuta maamaksuseadust ja anda igale kaasomanikule maksusoodustust kuni 1500 ruutmeetri eest.

Positiivsetest aspektidest toob rahandusminister välja, et tagatakse võrdne kohtlemine ning väheneb vastavalt liitsihtotstarbega maal elavate ning kaasomanike maksukoormus. Negatiivne on Sesteri hinnangul aga, et liitsihtotstarbega maa maksuvabastus vähendab kohalike omavalitsuse tulusid kokku 1,2 miljonit ja kaasomanike vabastus 340 000 eurot. Muudatus teeb keerukamaks ka maksuvabastuste haldamise.

Siiski soovitab Sester valitsusel säärased muudatused kehtestada ning paneb ka ette anda rahandusministeeriumile ülesanne valmistada ette omavalitsustele maamaksust saamata jäänud tulu kompenseerimise mehhanism.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est