Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pakendiettevõtete kohustusi leevendav seadusemuudatus sai heakskiidu

Riigikogu võttis 9. detsembril vastu pakendiseaduse muudatuse, mille järgi leevendatakse ettevõtete kohustusi seoses pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolliga.

Uuest aastast vabastatakse audiitorkontrollist need pakendiettevõtjad, kes lasevad turule vähem kui viis tonni pakendeid aastas. Selliseid väikeettevõtteid on Eestis ligi 2000 ja nende ettevõtete osatähtsus turule lastud pakendikogusest on alla 2%.

Teiseks leevendatakse osa pakendiettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide pakendikoguste auditeerimise põhjalikkust. Sellised ettevõtted peavad audiitorkontrolli tegema piiratud kindlustandva töövõtu alusel. Piiratud kindlustandva töövõtu puhul tuleb läbi viia vähem protseduure, näiteks jääb ära kohustuslik kontrollkaalumine. Sellega väheneb pakendiettevõtjate halduskoormus ja pakendiauditi maksumus.

Hinnanguliselt võib väheneda audiitorkontrolli tegemise aeg kuni kümme töötundi, sest edaspidi jääb ära näiteks kohustuslik kontrollkaalumine, mille ettevalmistamisega pakendiettevõtja on seotud. Arvestades keskmiseks audiitori töötunni hinnaks 50 eurot, siis väheneb ka pakendiauditi maksumus hinnanguliselt vähemalt 500 eurot, teatas keskkonnaministeerium.

Pakendiseadus kohustab pakendiettevõtjaid tegema eelmise kalendriaasta kohta pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli enne andmete esitamist. See on üldine kohustus eranditult kõigile pakendiregistrisse andmete esitajatele.

2015. aastal kontrolliti andmeid uue sätte kohaselt esimest korda. Selle käigus ilmnesid mitmed probleemid nii audiitorite leidmise kui ka kõrgete audiitortasudega. Seda eriti nendel pakendiettevõtjatel, kelle turule lastud pakendi kogus ületas vaid veidi andmete esitamise kohustuse piirmäära. Edaspidi pole neil ettevõtetel vaja pakendiauditit teha, kuid pakendiregistrisse tuleb andmeid esitada edaspidigi.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2016.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est