Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ministeerium kavandab raskeveokitele 2017. aastal ajapõhist teemaksu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib kehtestada ajapõhise teemaksu üle 3,5-tonnistele veoautodele. Riigieelarve tasakaalu tagamiseks on rahandusministeerium kavandanud juba 2017. aastal teekasutustasudest laekuvaks tuluks 10 miljonit eurot.

Uuringufirma Ernst & Young arvestas riigikantselei tellitud uuringus sarnaste riikide maksumäärade põhjal keskmiseks ajapõhiseks tasuks 722 eurot aastas ja päevapileti maksumuseks 12 eurot, selgub valitsusele heakskiitmiseks esitatud kavandist.

Uuringufirma soovitab kogu teedevõrgustiku maksustamist, sest osalisel maksustamisel tekiks negatiivne mõju liikluse ümbersuundumisest madalama kategooria teedele. Meetme rakendumisega olulisi kulusid ette ei nähta, sest tasumise kontroll toimuks politsei liiklusjärelevalve käigus.

Samas on liikmesriigid tasu erinevalt rakendanud ja ministeeriumi hinnangul on konkreetse kava väljatöötamiseks ilmselt vajalikud täiendavad konsultatsioonid direktiivi tõlgenduse osas ka Euroopa Komisjoniga. Praegu on arvutused tehtud eeldusel, et kohalikele vedajatele on võimalik rakendada ka päevapõhiselt makstavat tasu.

Riigikantselei tellitud uuringu kohaselt oleks teiste alternatiividena võimalik rakendada ka läbisõidupõhist teemaksu või viia sisse iga-aastane sõiduautode maks, kuid need variandid on ministeerium kõrvale jätnud.

Sõiduautode maksustamisel kujuneks keskmiseks aastaseks maksumääraks 117 eurot, millel oleks ulatuslik mõju kodumajapidamistele ning läbisõidupõhine arvestus nõuaks suuri investeeringuid vajaliku süsteemi ülesehituseks ja hooldamiseks.

Vastava meetme esialgse mõjuanalüüsi kohaselt kulude suurendamine 722 eurot sõiduki kohta ehk kokku 16 miljoni euro võrra vähendaks Eesti maismaatranspordi ettevõtete äritegevuse kogukasumi marginaali 12,8%-lt 11,7%-le, millega langeks Eesti Euroopa Liidu liikmesriikide pingereas kahe koha võrra ehk 15. kohalt 17. kohale.

Tulenevalt Euroopa Liidu direktiivist on liikmesriikidel kohustus maksustada vähemalt 12-tonniseid raskeveokeid. Eestis rakendatakse seda direktiivis toodud minimaalses määras. Eesti ja Soome on ühtlasi ainukesed Euroopa Liidu riigid, mis ei ole kehtestanud veokitele teekasutustasusid.

Pärast kavandi heakskiitu valitsuses võib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium asuda seaduseelnõu välja töötama.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est