Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vahendlik maksudest hoidumine ja ühingu vara omastamine ainuosaniku poolt

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222576434

Riigikohtu 05.12.2014 lahend nr 3-1-1-52-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Süüdistatav oli osaühingu ainuosanik ja ainuke juhatuse liige. Süüdistuse kohaselt lasi ta raamatupidajal maksudeklaratsioonides näidata ühingu poolt tasutud sisendkäibemaksu tegelikust suuremana ja nõudis selle siis riigilt tagasi. Lisaks süüdistati sama isikut selles, et ta kandis osaühingule kuuluva raha kaassüüdistatavale kuuluvate äriühingute arvele, pannes sellega toime ühingu vara omastamise. Kaassüüdistatavat süüdistati omastamisele kaasaaitamises.

Kohtu seisukohad

  1. Süüdistuses esitatu, mille kohaselt süüdistatav pani teo toime raamatupidaja kaudu, annab kohtule aluse otsuses tuvastada, kuidas süüdistusaktis kirjeldatud tõendamiseseme asjaolud endast vahendlikku täideviimist kujutavad.
  2. Osaühingu ainuosaniku süüditunnistamine ühingu vara omastamises ei ole võimalik.
  3. Süüdistatava osalisel õigeksmõistmisel jääb riigi kanda menetluskulu, mis on tekkinud seoses süüdistuse selle osa menetlemisega, milles isik õigeks mõistetakse.

Riigikohus rahuldas kassatsioonid osaliselt, saatis maksukelmuse süüdistuses õigeks mõistmise osas kriminaalasja maakohtule uueks arutamiseks ning mõistis süüdistatavad kelmuses õigeks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est