Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Mitteresidenditest firmajuhtide palk välisriigist läheb tulumaksu alla

Kui praegu maksustatakse Eestis tegutseva välisfirma tütarettevõtte mitteresidendist juhatuse- või nõukoguliikme tasu ainult siis, kui seda maksab siin asuv tütarettevõte, siis järgmisest aastast hakkab Eesti tulumaksu küsima ka siis, kui tasu maksab välismaal asuv emafirma.

Maksu- ja Tolliameti kinnitusel lähtutakse maksustamisel juriidilise isiku juhatuse liikme lepingust, konsultatsioonifirmad ja pangad on mures, et maksustamine pole üheselt arusaadav. Advokaadibüroo Soraineni advokaadi Tanel Moloki sõnul on muudatus probleemiks neile välisfirmadele, kelle esindajad kuuluvad näiteks tütarfirmade nõukogudesse mitmes riigis, ilma et seda nende töölepingus eraldi tasustataks.

„Seos Eesti tuluallikaga tekib Eesti äriühingu või Eestis asuva püsiva tegevuskoha juhatuse liikme ametiülesannete täitmisest ja seda liiki tulu maksustamise erisus pole õigustatud. Juhatuse või nõukogu liikme tasu suurus peaks olema vastavuses tema ülesannete ja äriühingu majandusliku olukorraga. See tähendab, et maksumaksja peab ka täna mõistliku tasu suuruse ise leidma,“ ütles Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna peaspetsialist Tiina Hansson.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est