Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksuhalduri teavitamine kinnistu käibemaksuga võõrandamisest

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-51-14

Riigikohtu 22.10.2014 lahend nr 3-3-1-51-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Kaebaja ostis ühe kinnistu. Tehingu notariaalsel sõlmimisel osales Eesti Vabariigi esindajana Maksu- ja Tolliamet (MTA), kes avaldas soovi kustutada kinnistule Eesti Vabariigi kasuks kantud keelumärge ning andis nõusoleku lepingu eseme omandi üleandmise nõuet tagava eelmärke kandmiseks kinnistusraamatusse. MTA määras pärast tehingu tegemist kaebajale maksuotsusega käibemaksu. Maksuotsuses leiti, et kinnistu müüja ei teavitanud maksuhalduri piirkondlikku struktuuriüksust kinnistu käibemaksuga võõrandamisest, mistõttu ei olnud müüjal õigust lisada kinnistu müügihinnale käibemaksu. Tegemist oli maksuvaba käibega ning kaebajal kui kinnistu soetajal puudus seetõttu õigus tehingult sisendkäibemaksu maha arvata. Kaebaja esitas halduskohtule kaebuse maksuotsuse tühistamiseks. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukohad

  1. Selles kaasuses tehti tehing kinnisasjaga, mille käivet KMS-i § 16 lg 2 p 3 esimese lause alusel üldjuhul käibemaksuga ei maksustata. Siiski nägi vaidlusaluse tehingu tegemise ajal kehtinud KMS-i § 16 lg 3 p 2 ette, et juhul, kui maksukohustuslane enne käibe toimumist sellest maksuhalduri piirkondlikku struktuuriüksust kirjalikult teavitab, on tal õigus lisada käibemaks kinnisasja või selle osa, välja arvatud eluruumi, maksustatavale väärtusele. Ringkonnakohus pidanuks tuvastama vaidlusaluse tehingu käibe tekkimise aja ja vajaduse korral hindama, kas maksuhalduri osalemist notariaalakti sõlmimisel saab käsitada maksuhalduri teavitamisena KMS § 16 lg 3 mõttes.
  2. KMS-i § 11 lg 1 p 2 näeb ette, et käibe tekkimiseks on vaja kauba eest osaline või täielik makse laekumine. Makse laekumisena käibe tekkimise tähenduses saab mõista makse laekumist müüja näidatud kontole, mitte makse deponeerimist notarikontol.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est