Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Krediidi kulukuse määr ja tehingu tühisus

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-133-14


Riigikohtu 03.12.2014 lahend nr 3-2-1-133-14

Viide õigusaktidele:


Asjaolud

 

Hageja palus kohtul välja mõista kostjalt laenulepingust tuleneva võlgnevuse. Kostja vaidles hagile vastu väites, et laenuleping on tühine, sest see on heade kommetega vastuolus, kuna selles sisalduv krediidikulukuse määr on ebamõistlikult suur. Maakohus rahuldas hagi osaliselt ning ringkonnakohus keeldus apellatsioonkaebust menetlusse võtmast. Kostja pöördus Riigikohtusse.

 

Kohtu seisukohad

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada. Ringkonnakohus jättis tähelepanuta, et maakohus võis olla vääralt kohaldanud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 86.
  2. Praeguses asjas on lepingujärgne krediidi kulukuse määr maakohtu otsuse järgi 788,53% (ligikaudu 28 korda suurem kui 2009. a augustis Eesti Panga avaldatud keskmine tarbimiskrediidi kulukuse määr). Seega võib olla tegemist tühise laenulepinguga, mida kohtud ei kontrollinud.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est